พาณิชย์ เน้นเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

พาณิชย์ เน้นเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เน้นย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งแรกไปแล้ว ซึ่งได้รับทราบว่าไทยสามารถดำเนินการตาม AEC Blueprint ได้ร้อยละ 72 สูงกว่าอาเซียนโดยรวมซึ่งดำเนินการได้ ร้อยละ 66 โดยมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้ จึงเห็นควรให้มีจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนทิศทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมอบให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะทำงานหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!