พาณิชย์แจงเปิดระบายข้าวลอต2อีก1ล้านตัน

พาณิชย์แจงเปิดระบายข้าวลอต2อีก1ล้านตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ แจงเปิดระบายข้าวลอตที่ 2 อีก 1 ล้านตัน โดยปรับขั้นตอนการประมูลให้เข้มงวดขึ้น

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการชี้แจงรายละเอียดการเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลครั้งที่ 2/2558 ให้แก่ภาคเอกชนที่สนใจ โดยยังคงเป็นการเปิดประมูลแบบยกคลัง ในปริมาณรวม 1,008,837 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 762,700 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นชนิดข้าวที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังมีความต้องการซื้อสูง ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียวขาว 10% และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ จาก 124 คลัง ใน 33 จังหวัด


โดยการยื่นซองประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐในครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการประมูลให้มีความสะดวกและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ โดยเพิ่มให้กรมการค้าภายใน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ หลังจากการประมูลครั้งที่ผ่านมา ตรวจพบบางบริษัทเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการระบายข้าว หลังจากนั้น จะติดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 พร้อมเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา เวลา 09.00 - 10.30 น. และจะเปิดซองเสนอซื้อตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป แทนการดำเนินการทุกขั้นตอนใน วันเดียว ซึ่งไม่สะดวกสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนมาก แต่ยังคงยึดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดิม โดยเฉพาะการประกาศมูลค่าขั้นต่ำก่อน เพื่อให้ผู้เสนอซื้อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและใช้เป็นมูลค่าตั้งต้นในการแข่งขันการประมูล ซึ่งผู้เสนอซื้อมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลังที่ผ่านเกณฑ์
แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ จะรวบรวมเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประมูลก่อนยืนยันการซื้อขายต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับว่า มีความโปร่งใส และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจำนวนมากเช่นที่ผ่านมา

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!