กระทรวงอุตฯชงของบปี59จำนวน10,200ล้าน

กระทรวงอุตฯชงของบปี59จำนวน10,200ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตฯ ชงของบปี 59 จำนวน 10,200 ล้านบาท เน้นยกระดับเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตฯ ได้เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2559 เพื่อการใช้พัฒนาโครงการในภาคอุตสาหกรรมรวมจำนวน 10,200 ล้านบาท โดยเน้นการยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยขอใช้งบประมาณสูงสุดประมาณ 3,655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.45 ของจำนวนเงินทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศการยกระดับเอสเอ็มอี เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้ จะมีโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม วงเงินประมาณ 784 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.83 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า วงเงิน 674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.88 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เออีซีและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ วงเงิน 527 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 โครงการการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เป็นเงินประมาณ 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 โครงการการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะแร่ และส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปในกระทรวง เช่น เงินเดือนข้าราชการ ค่าสาธารณูปโภค ประมาณ 5,670 ล้านบาท

ทั้งนี้ นางอรรชกา กล่าวว่า งบประมาณที่เสนอขอไปในปี 2559 จะมากกว่าปี 2558 เล็กน้อย แต่เมื่อเข้าไปในกระบวนการต่างๆ แล้วสำนักงบประมาณจะพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งอาจจะตัดหรือเพิ่มยังไงก็แล้วแต่ทางนั้น ซึ่งปีก่อนก็ขอไปในสัดส่วนใกล้เคียงกับปีนี้ แต่ก็ถูกตัดออกส่วนหนึ่ง ซึ่งกระทรวงอุตฯ ก็ได้มา 5,800 ล้าน ส่วนการใช้งบประมาณในปี 2558 ขณะนี้สามารถเบิกจ่ายได้แล้วร้อยละ 30 ในไตรมาสแรก ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ร้อยละ 40 เนื่องจากที่ผ่านมายังติดปัญหาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีอ๊อกชั่น) ซึ่งคาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 จะเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะการดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!