กรมขนส่งฯ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT Check in

กรมขนส่งฯ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT Check in
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมขนส่งฯ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT Check in ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT Check in ของกรมการขนส่งทางบก ว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ นอกเหนือจากการร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ขับรถแท็กซี่และการเข้มงวดในเรื่องการตรวจสภาพรถ ดังนั้น ทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ DLT Check In เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยการลงทะเบียนพิกัด หรือ Check In หมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ หรือข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ได้ พร้อมกันนี้ ทางกรมการขนส่งทางบกจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สำหรับวางแผนการพัฒนาระบบการให้บริการรถแท็กซี่ในอนาคต

ทั้งนี้ หากพบว่ามีรถแท็กซี่นิติบุคคลที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ที่ต่ำ ทางกรมฯ จะใช้มาตรการในการจำกัดการเพิ่มจำวนรถของผู้ประกอบการ ส่วนแท็กซี่ส่วนบุคคลจะมีการลงโทษอย่างเข้มงวด และรถแท็กซี่ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการให้บริการในเกณฑ์ดี จะมีการมอบรางวัลและวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณให้ และที่สำคัญจะนำข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดไปใช้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในรอบที่ 2

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!