เงินโอที กับค่าจ้าง 300 บาท

เงินโอที กับค่าจ้าง 300 บาท

เงินโอที กับค่าจ้าง 300 บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างห้ามนำโอที มารวมค่าจ้างใหม่ปลัดกระทรวงแรงงาน

เตือนนายจ้าง ห้ามนำสวัสดิการมารวมเป็นค่าจ้างในการปรับค่าจ้างอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ พร้อมมอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งสร้างความเข้าใจ

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างกลาง กล่าวถึงการบังคับใช้ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2555

ซึ่งปรับเพิ่มอีกร้อยละ 40 ที่จะมีผลในวันที่ 1 เมษายนนี้ ว่า ได้ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อมรับมือทั่วประเทศ

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะคอยช่วยชี้แจงข้อกฎหมายตามประกาศค่าจ้างใหม่ และติดตามดูว่าสถานประกอบการใดปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตาม


หากไม่ทำตามกฎหมายและหากมีสหภาพแรงงานหรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานทำการร้องเรียน ในระยะแรกกระทรวงแรงงานจะยังไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปดำเนินคดี

แต่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจในสถานประกอบการนั้นๆ หรือเรียกนายจ้างมาพูดคุย แต่หากยังคงไม่ปฏิบัติตามก็ต้องพิจารณาตามกฎหมาย


ทั้งนี้ขอเตือนว่า ค่าจ้างขั้นต่ำที่จะปรับขึ้นในวันที่ 1 เมษายนนั้น ห้ามไม่ให้นายจ้างนำสวัสดิการ หรือ ค่าโอที มารวมกับเงินค่าจ้างเพื่อให้ได้ 300 บาท

หากสถานประกอบการใดไม่แน่ใจว่าจะต้องรวมกับส่วนใดบ้าง ให้สอบถามไปที่ศูนย์ปฏิบัติการยกระดับรายได้ขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งตั้งอยู่ใต้กระทรวงแรงงาน

หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 หรือ 02- 2323117 จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในวันและเวลาราชการ


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า หลังวันที่ 1 เมษายนจะทำการประเมินทุก 2 เดือน เพื่อติดตามประเมินผลว่า จะต้องมีมาตรการอะไรอีกเพิ่มเติมหรือไม่ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน

เข้าไปติดตามดูปัญหาเรื่องในค่าครองชีพ ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่จากการติดตามมา 2 เดือน ยังเห็นว่าการปรับขึ้นยังเป็นไปตามกลไกตลาด เป็นการขึ้นตามปกติ

แต่จะมีการพูดคุยกับกระทรวงพาณิชย์อีกครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบมายังการปรับค่าจ้าง

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook