ครม.อนุมัติมาตรการเร่งเบิกจ่ายงบปี58

ครม.อนุมัติมาตรการเร่งเบิกจ่ายงบปี58
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงบประมาณ เผย ที่ประชุม ครม. อนุมัติมาตรการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 58 ให้ได้ตามเป้าที่วางไว้

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติการอนุมัติมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบลงทุน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยยอดปัจจุบันมีการเบิกจ่ายในส่วนของงบรายจ่ายประจำอยู่ที่ 9.51 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.8 ส่วนงบลงทุนนั้น ได้มีการเบิกจ่ายไปประมาณ 65,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ระดับร้อยละ 41.8 จึงได้มีการออกมาตรการดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานราชการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำและงบลงทุน ให้ได้ตามเป้าที่วางไว้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!