นายกฯเห็นด้วย! ประกันสังคม ต้องจ่ายชดเชยให้′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออกเอง

นายกฯเห็นด้วย! ประกันสังคม ต้องจ่ายชดเชยให้′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออกเอง

นายกฯเห็นด้วย! ประกันสังคม ต้องจ่ายชดเชยให้′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออกเอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเห็นด้วยจ่ายชดเชยให้′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออกเอง กำชับหน่วยงานภาครัฐดูแลกลุ่มอาชีพอิสระกว่า 25 ล้านคน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงความคืบหน้าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ. ...ในประเด็นที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เสนอให้ตัดสิทธิจ่ายชดเชยกรณีว่างงานในกรณีที่แรงงานลาออกเอง ว่า ล่าสุด คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ...ยืนยันให้การลาออกเองยังคงได้รับเงินชดเชยตามสิทธิกรณีว่างงาน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับการคงสิทธิเดิมไว้ โดยย้ำว่าหากสิ่งใดที่เป็นการตัดสิทธิประชาชน อย่าทำ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผมได้หารือกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เนื่องจากนายกฯให้ความสำคัญกับแรงงานกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนกว่า 25 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มี 15 ล้านคน เป็นแรงงานภาคเกษตร

และขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง นายกฯจึงได้มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนดูแลแรงงานกลุ่มนี้ ส่วนแรงงานอีกกว่า 10 ล้านคน ที่มีอาชีพ เช่น ขับรถแท็กซี่ ขับมอเตอร์ไซค์ จะจัดอันดับความเร่งด่วนที่จะเข้าไปดูแล ซึ่งได้มอบให้แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเข้าไปดูแล โดยมีเป้าหมายต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งกระทรวงจะให้การสนับสนุนให้ฝึกอบรมสร้างผู้นำแรงงานนอกระบบ" พล.อ.สุรศักดิ์กล่าว และว่า

มีแนวคิดจะตั้งสภาความร่วมมือแรงงานสัมพันธ์ มีตัวแทนสภานายจ้างทั้ง 14 องค์กร สภาลูกจ้าง 14 องค์กร มีตัวแทนกระทรวงแรงงาน แรงงานนอกระบบ และนักวิชาการด้านสันติวิธีเข้าร่วม เพื่อเป็นพื้นที่ให้นายจ้างและลูกจ้างได้พูดคุยกันถึงปัญหาด้านแรงงาน

พล.อ.สุรศักดิ์แถลงอีกว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เรียกประชุมผู้บังคับหน่วยทหารทั่วประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เสนอให้ฝ่ายความมั่นคงสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อาจหลบหนีเข้ามาเพิ่มเติม และขอให้ดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน ราชอาณาจักรให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด เช่น

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารในการออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและแรงงานประมง อีกทั้งยังขอให้ดูแลปัญหาผู้มีอิทธิพลในกระบวนการแรงงานที่เรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้าง หรือแรงงานด้วยวิธีตักเตือนหรือปรับทัศนคติด้วย

นอกจากนี้ พล.อ.สุรศักดิ์แถลงถึงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติว่า ปีนี้ใช้งบประมาณ 4 ล้านบาท จัดขึ้นภายใต้การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองขลิบม่วงและจะมีการเชิญนายจ้างมาร่วมงานด้วย ส่วนขอเรียกร้องเบื้องต้น เครือข่ายแรงงานเสนอตั้งสภาความร่วมมือ และขยายหน่วยงานราชการ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook