นายกฯเห็นด้วย! ประกันสังคม ต้องจ่ายชดเชยให้′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออกเอง

นายกฯเห็นด้วย! ประกันสังคม ต้องจ่ายชดเชยให้′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออกเอง
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเห็นด้วยจ่ายชดเชยให้′ผู้ประกันตน′ กรณีลาออกเอง กำชับหน่วยงานภาครัฐดูแลกลุ่มอาชีพอิสระกว่า 25 ล้านคน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงความคืบหน้าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ. ...ในประเด็นที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เสนอให้ตัดสิทธิจ่ายชดเชยกรณีว่างงานในกรณีที่แรงงานลาออกเอง ว่า ล่าสุด คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ...ยืนยันให้การลาออกเองยังคงได้รับเงินชดเชยตามสิทธิกรณีว่างงาน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับการคงสิทธิเดิมไว้ โดยย้ำว่าหากสิ่งใดที่เป็นการตัดสิทธิประชาชน อย่าทำ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผมได้หารือกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เนื่องจากนายกฯให้ความสำคัญกับแรงงานกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนกว่า 25 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มี 15 ล้านคน เป็นแรงงานภาคเกษตร

และขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง นายกฯจึงได้มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนดูแลแรงงานกลุ่มนี้ ส่วนแรงงานอีกกว่า 10 ล้านคน ที่มีอาชีพ เช่น ขับรถแท็กซี่ ขับมอเตอร์ไซค์ จะจัดอันดับความเร่งด่วนที่จะเข้าไปดูแล ซึ่งได้มอบให้แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเข้าไปดูแล โดยมีเป้าหมายต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งกระทรวงจะให้การสนับสนุนให้ฝึกอบรมสร้างผู้นำแรงงานนอกระบบ" พล.อ.สุรศักดิ์กล่าว และว่า

มีแนวคิดจะตั้งสภาความร่วมมือแรงงานสัมพันธ์ มีตัวแทนสภานายจ้างทั้ง 14 องค์กร สภาลูกจ้าง 14 องค์กร มีตัวแทนกระทรวงแรงงาน แรงงานนอกระบบ และนักวิชาการด้านสันติวิธีเข้าร่วม เพื่อเป็นพื้นที่ให้นายจ้างและลูกจ้างได้พูดคุยกันถึงปัญหาด้านแรงงาน

พล.อ.สุรศักดิ์แถลงอีกว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เรียกประชุมผู้บังคับหน่วยทหารทั่วประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เสนอให้ฝ่ายความมั่นคงสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อาจหลบหนีเข้ามาเพิ่มเติม และขอให้ดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน ราชอาณาจักรให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด เช่น

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารในการออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและแรงงานประมง อีกทั้งยังขอให้ดูแลปัญหาผู้มีอิทธิพลในกระบวนการแรงงานที่เรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้าง หรือแรงงานด้วยวิธีตักเตือนหรือปรับทัศนคติด้วย

นอกจากนี้ พล.อ.สุรศักดิ์แถลงถึงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติว่า ปีนี้ใช้งบประมาณ 4 ล้านบาท จัดขึ้นภายใต้การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองขลิบม่วงและจะมีการเชิญนายจ้างมาร่วมงานด้วย ส่วนขอเรียกร้องเบื้องต้น เครือข่ายแรงงานเสนอตั้งสภาความร่วมมือ และขยายหน่วยงานราชการ