เจ้าท่าเผยสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่เสร็จ74.86%

เจ้าท่าเผยสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่เสร็จ74.86%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมเจ้าท่า เผย ความคืบหน้าก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 74.86 คาดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม กำกับดูแลและพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำ ให้ได้รับความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางทะเลของอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการขนส่งโดยเฉพาะเพื่อรองรับการค้ากับประเทศกัมพูชา ประกอบกับการได้รับการร้องขอจากจังหวัดตราด และสมาคมประมงคลองใหญ่ ในการขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นและท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อการพาณิชย์ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษา และสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาและดำเนินการก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่

ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือดังกล่าว ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 74.86 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านการขนส่งทางน้ำและการท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่นๆ และเสริมฐานะการแข่งขันของประเทศให้คงไว้ ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่สูง รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2558

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!