ส.อ.ท.ผนึก ICT ดึงภาคอุตฯ เข้า Digital Economy

ส.อ.ท.ผนึก ICT ดึงภาคอุตฯ เข้า Digital Economy
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท.ผนึก ICT ดึงภาคอุตฯ เข้า Digital Economy พร้อมทำเว็บไซต์กลาง www.fitebusiness.com

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ว่า กระทรวงไอซีทีได้ร่วมกับ ส.อ.ท. จัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อผลักดันวางกรอบยุทธศาสตร์สำหรับการส่งเสริมสมาชิกภาคอุตสาหกรรม กว่า 8,000 บริษัท ให้เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ จากการซื้อ-ขายรูปแบบเดิม ให้เป็นรูปแบบการทำธุรกิจด้วย E-Bisuness ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของภาครัฐ 

โดย ส.อ.ท. ได้มีการจัดทำ เว็บไซต์กลาง www.fitebusiness.com เพื่อให้สมาชิก ส.อ.ท. สามารถทำธุรกิจ E-commerce โดยมีหน้าร้านและรายการสินค้า Online ซึ่งเบื้องต้นเว็บไซต์ดังกล่าวจะทำในรูปแบบภาษาท้องถิ่น 10 ประเทศให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยคาดว่าจะสามารถช่วยให้เกิดการซื้อ-ขาย ผ่านโครงการมีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการซื้อขายสินค้าให้เป็นระบบอิล็กทรอนิกส์ e-invoicing เชื่อมโยงข้อมูลให้สินค้าไทยดำเนินการซื้อขายได้ทั่วโลก ซึ่งจะเริ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยจะเกิดมูลค่าในการค้า-ขายปีละกว่า 1 ล้านล้านบาท และโครงการศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย 

ตลอดจนโครงการระบบเตือนภัยการทุ่มตลาด Early Warning System ป้องกันราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะเชื่อมข้อมูลร่วมกับภาครัฐ ทั้งกรมศุลกากร กรมสรรพากร ส่งข้อมูลเตือนแบบ Real Times ซึ่งมั่นใจว่าแผนการดำเนินโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558 นี้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!