รมว.พลังงานเตรียมหารือผู้บริหารทบวงพลังงานโลกIEA

รมว.พลังงานเตรียมหารือผู้บริหารทบวงพลังงานโลกIEA
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.พลังงาน เตรียมหารือผู้บริหารทบวงพลังงานโลก IEA ตามกรอบความร่วมมือซ่อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย 16 ก.พ. นี้

นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 16 ก.พ. นี้ นางมาเรีย ฟาน เดอ โฟเว่น (Ms. Maria van der Hoeven) ผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) เตรียมเข้าหารือกับ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างประเทศไทยและ IEA ตามกรอบความร่วมมือซึ่งได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งล่าสุด ที่ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา 

โดยจะติดตาม 2 ความร่วมมือสำคัญที่ไทยจะได้รับจาก IEA ได้แก่ ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงพลังงานจะกำหนดให้มีการซ้อมแผนดังกล่าว ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 นี้ โดย IEA พร้อมจะส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมแผนฯ ฉุกเฉินด้านพลังงาน

นอกจากนี้ IEA ได้ยืนยันที่จะร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย (Thailand Energy Information Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทยที่มีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของไทยต่อสาธารณชน โดย IEA พร้อมอนุญาตให้นำฐานข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของ IEA มาเผยแพร่ในประเทศในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งจะรับรองมาตรฐานและความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!