ปลัดคลังหวังศก.ปีนี้โตได้ตามเป้า4%

ปลัดคลังหวังศก.ปีนี้โตได้ตามเป้า4%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดคลัง มอบนโยบายและยุทธศาสตร์หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้า 4% หลังปีที่ผ่านมา GDP โตต่ำสุดในอาเซียน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในปีนี้ถือเป็นปีที่ท้าทายจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจไทย ในปี 2557 ขยายตัวได้ต่ำสุดในอาเซียน จึงต้องเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจไทย กลับมาขยายตัวให้ได้อีกครั้ง โดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นการผลักดันหลายๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยการลดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการจูงใจนักลงทุน นอกจากนี้จะดำเนินการปฏิรูปภาษีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก รวมไปถึงการปรับปรุงภาษีสรรพสามิต และศุลกากร ให้มีความทันสมัยส่วนการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในขณะนี้นั้น ยังจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าเป็นผลมาจากการลดภาษี เพื่อกระตุ้นการลงทุนแต่จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น เชื่อว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างแน่นอน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนยังคงบริโภค จึงมั่นใจได้ว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะขยายตัวได้ร้อยละ 4 ตามที่คาดการณ์

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!