หม่อมอุ๋ยเคาะหลักเกณฑ์PPPให้รมว.พิจารณา

หม่อมอุ๋ยเคาะหลักเกณฑ์PPPให้รมว.พิจารณา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'หม่อมอุ๋ย' เคาะหลักเกณฑ์ PPP โครงการที่มีมูลค่าต่ำ 1 พันล้าน ให้ รมว.พิจารณาเห็นชอบได้ เพื่อไม่ให้ล่าช้าเป็นภาระ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ คณะกรรมการ PPP ซึ่งมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดให้กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวง กำหนดให้โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.PPP ส่วนโครงการที่มีมูลค่าระหว่าง 1 พันล้านบาท ถึง 5 พันล้านบาท จะแยกการพิจารณาเป็น 2 กรณี โดยหากเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จะให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ แต่หากไม่ใช่โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ อาทิ การพัฒนาที่ดินของรัฐในเชิงพาณิชย์ ให้ดำเนินการตามกระบวนการแบบผ่อนปรน โดยมีรูปแบบเดียวกับโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้านบาท โดยจะเพิ่มขั้นตอนการกำกับดูแลและรายงานให้คณะกรรมการ PPP ทราบ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลโครงการ PPP ส่วนโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้านบาท คณะกรรมการ PPP ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในโครงการนั้นได้ เพื่อให้การดำเนินโครงการไม่ล่าช้า และไม่เป็นภาระกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!