องค์การมหาชนมองรัฐเดินถูกทางดิจิทอลอีโคโนมี่

องค์การมหาชนมองรัฐเดินถูกทางดิจิทอลอีโคโนมี่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มองรัฐบาลเดินถูกทาง ดิจิทัลอีโคโนมี หวังมีการสานนโยบายต่อเนื่อง

นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ระบบดิจิทัลอีโคโนมีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ท่องเที่ยว รวมถึงการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพียงแต่ยังไม่มีการจัดสรร หรือจัดระบบให้เป็นรูปร่างในการใช้งานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งมองว่าการดำเนินงานของรัฐบาลขณะนี้ ถูกทางแล้วที่จะผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญจะต้องผลักดันให้นโยบายให้เกิดขึ้นได้ แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล โดยควรมีการสานต่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะต้องมีคณะกรรมการกลางที่ทำการศึกษาและกำหนดกฎหมายเพื่อให้แต่ละรัฐบาลเข้ามาสานต่อ
นโนบายเกิดความต่อเนื่อง


ซึ่งในอนาคตอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของผู้ประกอบการไทยจากการผลิตสินค้าที่เน้นปริมาณมากเพื่อส่งออก เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จากการให้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ หรือแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!