กสอ.หนุนเอสเอ็มอีรวมกลุ่มคลัสเตอร์เจาะอาเซียน

กสอ.หนุนเอสเอ็มอีรวมกลุ่มคลัสเตอร์เจาะอาเซียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสอ. หนุน เอสเอ็มอี รวมกลุ่มคลัสเตอร์ เจาะอาเซียน พร้อมลุยโครงการ ดิจิตอลเอสเอ็มอี สอดรับนโยบายของรัฐบาล ช่วยลดต้นทุน

นายกอบชัย สังฑ์สิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมเอสเอ็มอีของกรมฯ ว่า ขณะนี้จะเน้นในเรื่องของการให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ เพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือดูแลได้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งในกลุ่มคลัสเตอร์ ก็ยังมีความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก เช่น การรวมตัวกันซื้อวัตถุดิบ ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง รวมทั้งการเข้าไปรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่แล้วนำมากระจายให้สมาชิกร่วมกันผลิต ทำให้มีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้น โดยที่ผ่านมา ได้มีการตั้งคลัสเตอร์แล้ว 66 กลุ่ม เป็นคลัสเตอร์ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 20 กลุ่ม โดยกลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายในปีนี้ จะส่งเสริมในคลัสเตอร์พลังงานทดแทน คลัสเตอร์ปาล์มน้ำมัน เพื่อรองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคต คลัสเตอร์เครื่องมือการแพทย์ รองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียคลัสเตอร์เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการขยายตัวของเออีซี

นอกจากนี้ กสอ. ได้จัดทำโครงการดิจิตอลเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดิจิตอลอีโคโนมีของรัฐบาล โดยดิจิตอลเอสเอ็มอีนี้ จะเข้าไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งจะมีแผนงานภายใต้ 5 แผน ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล 2.เอสเอ็มอีอัจฉริยะ 3.ดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน 4.สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิตอล และ 5.ที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์ โดยการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่มารองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเดิมทั้งในด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนการประกอบการ การทำตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น โดยโครงการทั้งหมดนี้จะใช้งบ 100 ล้านบาท และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ก.พ. นี้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!