กรมพัฒน์ฯดึงโรงเรียนกวดวิชาจดทะเบียนธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯดึงโรงเรียนกวดวิชาจดทะเบียนธุรกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒน์ฯ ดึงโรงเรียนกวดวิชาจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการภาคการศึกษา สนับสนุนข้อมูลการจัดเก็บภาษี

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจบริการด้านการศึกษา รองรับการขยายตัวของชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมารับการศึกษาในประเทศไทย หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน 2558 ที่คาดว่าไทยจะเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการการศึกษาในอาเซียน กรมฯ จึงต้องการให้โรงเรียนกวดวิชา ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลสามารถมาจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทหรือเป็นนิติบุคคลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างความมั่นใจ และเกิดความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างโปร่งใส ซึ่งกรมฯ มีกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับการจดทะเบียนชื่อและวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ประกอบกิจการโรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชารองรับไว้อยู่แล้ว โดยปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการอยู่เพียง 192 ราย และพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลธุรกิจให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการพิจารณาจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!