พาณิชย์เปิดงานPhuket Lifestyle by Organic

พาณิชย์เปิดงานPhuket Lifestyle by Organic
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์เปิดงาน 'Phuket Lifestyle by Organic' บูมสินค้าอินทรีย์วิถีชีวิตใหม่คนภูเก็ต

นางกุลณี อิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และ ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน "Phuket Lifestyle by Organic สินค้าอินทรีย์วิถีชีวิตใหม่ของคนภูเก็ต" ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เพื่อส่งเสริมสินค้าอินทรีย์ทั้งด้านการบริโภคและการบริการ เช่น ฟาร์มออร์แกนิกส์เพื่อการท่องเที่ยว ร้านอาหารออร์แกนิกส์ โรงแรมออร์แกนิกส์ หรือสปาออร์แกนิกส์ ทางกระทรวงพาณิชย์จึงดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย ภายใต้กลยุทธ์หลักของยุทธศาสตร์การค้าไทย : สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน

นางกุลณี กล่าวว่า ในฐานะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวมีชื่อเสียงทั่วโลก การจัดกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นที่สนใจสามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวาง หากผลักดันให้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าอินทรีย์สู่นักท่องเที่ยวเชื่อว่าจะได้ผล การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการจุดประกายเพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาค อีกทั้งยังตอบรับวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ต้องการเป็น "ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!