บอร์ดสลากเห็นชอบแก้ไขพรบ.สำนักงานสลาก2517

บอร์ดสลากเห็นชอบแก้ไขพรบ.สำนักงานสลาก2517
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการสลากฯ เห็นชอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากฯ 2517 ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา

พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเห็นชอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยเนื้อหาในการแก้ไขนั้นมุ่งหมายให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความทันสมัย ทำให้สำนักงานสลากฯ คล่องตัวในการจำหน่ายสลากใกล้เคียงกับตัวแทนรายใหญ่ อีกทั้ง ได้มีการเพิ่มประเด็นในด้านการดูแลสังคม กำหนดมาตรการป้องกัน คุ้มครองเด็กและเยาวชนมิให้เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่ง ด้วยการห้ามจำหน่ายสลากให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษารวมทั้งบริเวณใกล้เคียงต่อเนื่องกับสถานศึกษาด้วย

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ไป สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะนำร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาในฐานะกระทรวงต้นสังกัด เพื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็น หากเห็นชอบก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป