จักรมณฑ์เล็งชงกรอบงบปี59ทำยุทธศาตร์6ด้าน

จักรมณฑ์เล็งชงกรอบงบปี59ทำยุทธศาตร์6ด้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'จักรมณฑ์' เตรียมกรอบงบปี 59 จัดทำยุทธศาตร์ 6 ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เน้นพัฒนา SMEs สอดคล้องนโยบายรัฐ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้เตรียมวางกรอบงบประมาณปี 2559 โดยเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องนโยบายหลักของรัฐบาล โดยคาดว่าจะมีตัวเลขสูงกว่างบประมาณปี 2558 ที่มีจำนวน 5,857 ล้านบาท เพียงเล็กน้อย โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน อาทิ ยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เน้นการทำงานเชิงรุกกำหนดเป้าหมายรายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะผลักดันโครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเล่ย์อย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งจะผลักดันนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีในภาคใต้ เพื่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น และยุทธศาตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เน้นเรื่องการกำจัดขยะอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2558 ตั้งเป้านำกากอุตสาหกรรมมีพิษเข้าระบบการกำจัดที่ถูกต้องอย่างน้อย 1.5 ล้านตัน และปี 2559 จะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นโดยจัดทำเป็นแผนงานระยะยาว รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ยุทธศาตร์ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับความร่วมมือด้านมาตรฐานร่วมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยจะดำเนินการตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อรถยนต์ที่คาดว่าจะใช้งบลงทุนกว่า 1 พันล้านบาท

นอกจากนี้จะเน้นเรื่องมาตรฐานสินค้า ป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพจากต่างชาติเข้ามาแย่งตลาดสินค้าไทย และ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ