กรุงเทพโพลเผยเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว

กรุงเทพโพลเผยเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว

กรุงเทพโพลเผยเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรุงเทพโพล ชี้ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ยังมองเศรษฐกิจไทยชะลอตัว คาดใช้เวลาฟื้นในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า มองแรงผลักดันยังเป็นการขับเคลื่อนการลงทุนโดยภาครัฐ

กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 30 แห่ง จำนวน 72 คน เรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า" โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 24.51 (เต็ม 100) ลดลงเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 25.67 ซึ่งการที่ดัชนีมีการปรับตัวลดลงและค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ค่อนข้างมากสะท้อนให้เห็นถึงสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่ยังอ่อนแออยู่ ด้านความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีอยู่ที่ 70.35 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา (ค่าดัชนีเท่ากับ 76.11) เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่ค่าดัชนีอยู่ที่ 80.99 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา (ค่าดัชนีเท่ากับ 86.72) การที่ค่าดัชนียังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 ค่อนข้างมาก สะท้อนให้เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าจะยังคงปรับตัวดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ทำให้สรุปได้ว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังอยู่ในสถานะที่อ่อนแอ แต่แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะค่อย ๆ ฟื้นตัวในระยะเวลา 3-6 เดือนข้างหน้า โดยปัจจัยขับเคลื่อนการฟื้นตัวที่สำคัญคือ การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook