พณ.ชะลอแก้กม.ต่างด้าวหวั่นกระทบลงทุนตปท.

พณ.ชะลอแก้กม.ต่างด้าวหวั่นกระทบลงทุนตปท.

พณ.ชะลอแก้กม.ต่างด้าวหวั่นกระทบลงทุนตปท.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพาณิชย์ ชะลอแก้ไข กม.ต่างด้าว หวั่นกระทบการลงทุนจากต่างประเทศ และให้สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำการศึกษาทบทวนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และจากผลการศึกษา ทางกรมฯ เห็นว่า ควรชะลอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างด้าวฉบับดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเมื่อพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ ภาวการณ์ลงทุนของประเทศที่พบว่ายังต้องการนักลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้จึงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook