สนพ.เตรียมหาวิธีปรับภาษีสรรพสามิตดีเซล

สนพ.เตรียมหาวิธีปรับภาษีสรรพสามิตดีเซล

สนพ.เตรียมหาวิธีปรับภาษีสรรพสามิตดีเซล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สนพ. เตรียมหาวิธีปรับภาษีสรรพสามิตดีเซล พร้อมดูต้นทุนราคาก๊าซโลกหาแนวทางลอยตัว แอลพีจี

นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซล ที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้มากกว่า 4 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.25 บาทต่อลิตร ขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อปรับวิธีการโดยจะสลับเงินกองทุนน้ำมันฯ มาเป็นเงินภาษีสรรพสามิตแทน เพราะปัจจุบัน ดีเซลมีอัตราเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันฯ 3.35 บาทต่อลิตร ขณะที่การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม แต่รถบริการสาธารณะใช้ราคา 9.50บาทต่อกิโลกรัมนั้น กระทรวงฯ กำลังติดตามต้นทุนราคาก๊าซฯ จากตลาดโลกเพื่อประเมินแนวทางการปรับราคาอยู่ซึ่งแนวโน้มก๊าซฯ ตลาดโลกลดลงตามทิศทางน้ำมัน หากราคาลดลงมาก ก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การพิจารณาลอยตัวทันที เช่น แอลพีจี ในขณะนี้ได้ แต่หลักการยังคงช่วยเหลือรถบริการสาธารณะ ส่วนจะคงราคา 9.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือจะขยับส่วนต่างให้ลดลงอยู่ระหว่างพิจารณา

นอกจากนี้ นายชวลิต กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์ม 100% (บี100) ของไบโอดีเซลจาก 7% เหลือ 3.5% เพื่อให้ปริมาณสำรองในประเทศเพียงพอต่อการบริโภคทางตรงของประชาชน โดยสัดส่วนผสมที่ลดลงส่งผลดีต่อผู้บริโภคและรักษาระดับการผลิตผลปาล์มไม่ให้มีราคาที่ตกต่ำ และจะทำให้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นถูกลงไปด้วยซึ่งจะช่วยให้ราคาน้ำมันดีเซลมีโอกาสลดลงอีกประมาณ 60 สตางค์ต่อลิตร แต่เป็นลักษณะทยอยปรับลง

ด้าน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวว่า จากการติดตามต้นทุนราคาเอ็นจีวี พบว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะสะท้อนไปยังราคาก๊าซฯ ช่วง 6 เดือนหลัง ซึ่งมีแนวโน้มว่าราคาเอ็นจีวีต้นทุนที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เคยเสนอตัวเลขที่ระดับ 16 บาทต่อกิโลกรัมนั้น ราคาเริ่มลดลงสู่ระดับ 14-15 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น สนพ. จะติดตามราคาใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน ที่ราคาแอลพีจีตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลงมาก หากจังหวะนี้ราคาลงต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะลอยตัวเอ็นจีวีทันที เพราะจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน