BOIเผยเกาหลีขอรับการส่งเสริมลงทุน235โครงการ

BOIเผยเกาหลีขอรับการส่งเสริมลงทุน235โครงการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอ เผย เกาหลี ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ รวมทั้งสิ้น 235 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 31,148.30 ล้านบาท

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ไทยและเกาหลีใต้ มีความสัมพันธ์ที่ดีในด้านการลงทุนร่วมกัน โดยในช่วงตั้งแต่ปี 2552-2556 มีโครงการจากเกาหลีใต้ ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ รวมทั้งสิ้น 235 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 31,148.30 ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมา มีการลงทุนจากเกาหลีใต้ในไทย ถึง 63 โครงการ เงินลงทุนรวม 18,327 ล้านบาท โดยเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 3.6 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ 3,944 ล้านบาท