พาณิชย์เผยสวิตเซอร์แลนด์ยังคงให้สิทธิGSPไทย

พาณิชย์เผยสวิตเซอร์แลนด์ยังคงให้สิทธิGSPไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผยสวิตเซอร์แลนด์ ยังคงให้สิทธิ GSP ไทย แนะผู้ประกอบการเร่งใช้สิทธิ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์ยังคงให้สิทธิ GSP แก่ประเทศไทยโดยสินค้าเกษตร ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าแก่ไทยเกือบทุกรายการสินค้า รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรม ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทุกรายการ ยกเว้นสินค้ากลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ทั้งนี้ ผู้ส่งออกต้องนำ Form A ไปแสดงต่อศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ประกอบการนำเข้าและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิ

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดสวิตเซอร์แลนด์เป็นตลาดที่มีศักยภาพและผู้บริโภคมีรายได้สูงมาก โดยในปี 2557 มีการส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์ของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP คิดเป็นมูลค่ากว่า 819 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่มีผู้ประกอบการไทยขอใช้สิทธิ GSP ส่งออกคิดเป็นมูลค่า 251 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 30.71 ของมูลค่าการส่งออกภายใต้รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ ผู้ประกอบการยังสามารถขอใช้สิทธิเพิ่มเติมได้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!