พลังงานชี้ขั้นตอนหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าสรุปสิ้นเดือน

พลังงานชี้ขั้นตอนหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าสรุปสิ้นเดือน

พลังงานชี้ขั้นตอนหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าสรุปสิ้นเดือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลังงาน ชี้ ขั้นตอนหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT-bidding การจัดทำโซนนิ่งศักยภาพสายส่งรองรับการซื้อไฟฟ้า ได้ข้อสรุปสิ้นเดือน ม.ค.

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ล่าสุด กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการเตรียมขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาและประมูลรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed in Tariff Biding (FiT- biding) ซึ่งจะเป็นวิธีใหม่ในการประเมินและคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในปี 2558-2559 (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้น กระทรวงพลังงาน เชื่อว่า รูปแบบ FiT biding จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานจากชีวมวล ชีวภาพ พลังน้ำ และพลังงานลม โดยรูปแบบ Fit biding นี้ จะประเมินพื้นที่ หรือโซนนิ่งจากศักยภาพของเชื้อเพลิง และระบบสายส่งที่รองรับโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบได้ ซึ่งปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปศักยภาพของเชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับระบบสายส่งในแต่ละพื้นที่ได้ ภายในเดือนม.ค. 58 นี้ โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. จะนำผลการจัดทำโซนนิ่งดังกล่าว ไปประกอบการกำหนดขั้นตอนเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เพื่อการพิจารณาประกอบการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากผู้ประกอบการแต่ละรายต่อไป