กสท.เห็นชอบเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ

กสท.เห็นชอบเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ

กสท.เห็นชอบเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กสท. เห็นชอบเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุที่ไม่ดำเนินการภายใน 90 วัน และพิจารณาร่างแนวทางของ กสทช.

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยถึงมติที่ประชุม กสท. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลา อาทิ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศ และมีการพิจารณาข้อเสนอแนะกรณีปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ของการขายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา (ร่าง) แนวทางการพิจารณาอนุญาตของ กสท. ตามข้อ 4 ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือ must have เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชมรายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดในบริการโทรทัศน์ประเภทอื่น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook