บุญทักษ์ เชื่อเศรษฐกิจปี 58 โตได้ 3.5-4%

บุญทักษ์ เชื่อเศรษฐกิจปี 58 โตได้ 3.5-4%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสมาคมธนาคารไทย เชื่อเศรษฐกิจปี 58 โตได้ 3.5-4% น้ำมันลดมีส่วนช่วย แนะเอกชนหาทางรับมืออัตราแลกเปลี่ยนผันปวน

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2558 เชื่อว่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5-4 โดยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงต่อเนื่อง มีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ 0.2-0.5 ทั้งนี้ ยังต้องติดตามว่าราคาน้ำมันที่ลดลงมากจะส่งผลให้การให้บริโภคในประเทศสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วงที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 40-50 แต่ค่าขนส่งปรับลดลงเพียงร้อยละ 10-15 เท่านั้น 

นอกจากนี้ นายบุญทักษ์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทย ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนมากนัก ทั้ง สหรัฐฯ จีน และยุโรป จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยขยายตัวไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่ ภาคธุรกิจควรหาแนวทางในการรับมือความผันผวนของอัตราตราแลกเปลี่ยน และบริหารความเสี่ยง ขณะที่รัฐบาลจะต้องหาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ ยกระดับการค้าชายแดนให้ขยายตัวสูงขึ้น เพื่อทดแทนการส่งออกในต่างประเทศที่ลดลง