สศก.คาดข้าวนาปี57/58มีผลผลิตรวม27.1ล.ตัน

สศก.คาดข้าวนาปี57/58มีผลผลิตรวม27.1ล.ตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดข้าวนาปี ปี 57/58 มีผลผลิตรวม 27.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.06% จากน้ำฝนมีเพียงพอ

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 โดยภาพรวมผลผลิตมีปริมาณ 27.1 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.06 จากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และไม่ประสบภัยหนาวอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เมล็ดลีบและอุทกภัยเหมือนเช่นในช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงตั้งท้องถึงเก็บเกี่ยว ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกนั้น พบว่า ลดลงทุกภาค เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน และเกษตรกรในภาคใต้เปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน

ทั้งนี้ ในภาพรวมเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมากในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2557 เนื่องจากปีนี้ฝนมาล่าช้า

ด้าน นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการและโฆษก สศก. กล่าวว่า เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปี 2557 ซึ่งเป็นเดือนที่ผลผลิตออกมาก ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยตันละ 7,878 และ 7,862 บาท โดยราคาลดลงเมื่อเทียบกับช่วงกันยายนถึงตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งราคาอยู่ที่ตันละ 8,000 บาท และลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่  ตันละ 8,130 บาท เนื่องจากสต๊อกข้าวของรัฐมีจำนวนมาก และมีผลผลิตออกมาต่อเนื่องสำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% ที่เกษตรกรขายได้ พบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม 2557 ที่ตันละ 14,179 บาท เหลือเพียงตันละ 11,649 บาทในเดือนธันวาคม 2557

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวมีโอกาสปรับตัวลดลงอีกหากความต้องการข้าวลดลง ทั้งนี้ เกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่มีการปรับตัวโดยปลูกข้าว Rice Berry แทนข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นข้าวที่มีความต้องการของตลาดมาก และขายได้ราคาดี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับราคาข้าวในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าต้นทุน และอาจทรงตัวอยู่ในระดับนี้ในปี 2558 จึงขอให้เกษตรกรพยายามลดต้นทุนการผลิตและผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม