พณ. จัดงาน Franchise Day 2015

พณ. จัดงาน Franchise Day 2015
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน Franchise Day 2015 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 70,000 ล้านบาท ซึ่งหลายธุรกิจมีโอกาสสูงในการขยายตัวผ่านระบบแฟรนไชส์ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจสปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจท่องเที่ยวฯ กำลังเป็นดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดธุรกิจ โดยใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจได้ และเพื่อเป็นการรองรับอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นของธุรกิจดังกล่าว ภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการสร้างมาตรฐานให้แก่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้ธุรกิจขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งธุรกิจเองต้องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขัน รวมทั้งผลักดันให้ธุรกิจขยายไปสู่ตลาดกลุ่มอาเซียนหรือกลุ่มอื่นมากขึ้น

การจัดงาน Franchise Day 2015 ครั้งนี้ มีธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมงานกว่า 160 คูหา ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจสามารถคัดเลือกและตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจ พร้อมข้อเสนอพิเศษจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับความรู้ คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การตลาดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!