ตลท.สรุปภาพรวมในปี2557

ตลท.สรุปภาพรวมในปี2557

ตลท.สรุปภาพรวมในปี2557
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ตลาดหลักทรัพย์ สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 เพิ่มขึ้น 15.32% จากสิ้นปี 2556 สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 โดย ณ สิ้นปี 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้น 15.32% จากสิ้นปี 2556 สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 3  market capitalization ของ SET อยู่ที่ 13.86 ล้านล้านบาท ลดลง 5.60% จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ mai อยู่ที่ 383,075 ล้านบาท ลดลง 1.33% จากเดือนก่อนหน้า

ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท ลดลง 9.66% จากปี 2556 forward P/E ของ SET และ mai อยู่ที่ 16.06 และ 32.41 เท่า ตามลำดับ ส่วนอัตราตอบแทนเงินปันผลของ SET อยู่ที่ 3.05% และ mai อยู่ที่ 0.75% ด้านมูลค่าการซื้อขายในปี 2557 ผู้ลงทุนมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์ขนาดเล็ก (non-SET 100) ค่อนข้างมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเทียบกับมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดปรับเพิ่มขึ้นจาก 24% ในปีก่อนหน้ามาเป็น 34% ในปี 2557

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 147,025 สัญญา เพิ่มขึ้น 116% จากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการซื้อขาย Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดสัญญา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook