ธปท. ห่วง NPL ปี 57 พุ่ง เหตุเศรษฐกิจชะลอ

ธปท. ห่วง NPL ปี 57 พุ่ง เหตุเศรษฐกิจชะลอ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท. ห่วง NPL ปี 57 พุ่งแตะ 2.4% เหตุเศรษฐกิจชะลอ มั่นใจพื้นฐานธนาคารพาณิชย์แกร่ง รับมือได้

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้สินเชื่อชะลอลงโดยโตเพียงร้อยละ 5 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 และคุณภาพสินเชื่อด้อยลงบ้าง โดยระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ขยับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.15 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.34 ในปี 2557 โดยเฉพาะ NPL สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.20 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.65 ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอลง โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มการกันสำรองให้มากขึ้นโดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 1.35 เท่าต่อ NPL ดังนั้น จึงมีเพียงพอสำหรับการดูแลคุณภาพ NPL ในอนาคต