เอสเอ็มอีแบงก์ ประกาศประมูลราคาขายหนี้ NPL

เอสเอ็มอีแบงก์ ประกาศประมูลราคาขายหนี้ NPL

เอสเอ็มอีแบงก์ ประกาศประมูลราคาขายหนี้ NPL
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอสเอ็มอีแบงก์ ประกาศประมูลราคาขายหนี้ NPL เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดประมูลราคาขายหนี้ NPL ประเภทเช่าซื้อ (Hire Purchase) และลีสซิ่ง (Leasing) เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถบัส หัวลากหรือหางลาก เครื่องจักรและเรือ ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของธนาคาร โดยคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลราคาได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือบริษัท หรือนิติบุคคลประเภทอื่นที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประมูล พร้อมลงทะเบียนการขอเข้าตรวจสอบข้อมูลในห้องเก็บข้อมูล ได้ที่ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 อาคาร SME Bank Tower ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันทำการของธนาคาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง โทร.0-2265-3157 หรือ 089-459-3300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เอสเอ็มอีแบงก์ โทร.02-265-4564-5