ญี่ปุ่นเสนอนำไอทีช่วยบริหารคลังสินค้าของรถไฟ

ญี่ปุ่นเสนอนำไอทีช่วยบริหารคลังสินค้าของรถไฟ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงคมนาคม เผย ญี่ปุ่นเสนอแนวทางการใช้ระบบไอทีมาใช้ในการบริหารคลังสินค้าของรถไฟ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระบบรางไทย-ญี่ปุ่น ว่า ทางญี่ปุ่นรับทราบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทย โดยมีความสนใจการพัฒนาด้านระบบราง เช่น ระบบทางคู่ที่เป็นรางขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร และทางญี่ปุ่นยังพร้อมให้ความร่วมมือในด้านการพัฒนาระบบรางของไทย ซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็จะนำไปหารือในรายละเอียดอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอในเรื่องของการบริหารคลังสินค้าระบบรถไฟ ที่จะมีการนำระบบไอทีมาบริหารจัดการในขนส่ง สินค้าและโหลดสินค้าให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงมีการออกแบบคอนเทนเนอร์ใหม่ให้มีขนาด 12 ฟุต จากปกติ 40 ฟุต เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. มีความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟฯ ในปัจจุบันได้ ทั้งนี้ อาจมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง