บขส. ลงนามสัญญาเดินรถไทย - สปป.ลาว

บขส. ลงนามสัญญาเดินรถไทย - สปป.ลาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บขส. จัดพิธีลงนามสัญญาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว สายที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ผู้แทนฝ่ายไทย ลงนามสัญญาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สายที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์ กับทางบริษัท ขนส่งโดยสารจิดปะสงยอดนิยม นครหลวงเวียงจันทน์ 

ทั้งนี้ นายวุฒิชาติ กล่าวว่า บขส. ได้ทำสัญญาเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์ กับรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ (ลลม.นว.) แต่ต่อมาในการประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย - ลาว ที่ผ่านมา สปป.ลาว ได้เสนอให้มีการยกเลิกสัญญาเดินรถโดยสารประจำทาง ระหว่าง บขส. กับรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ (ลลม.นว.) เนื่องจาก สปป.ลาว ไม่มี รถโดยสารมาตรฐานเดียวกับ บขส. มาวิ่งให้บริการระหว่างกัน ทำให้ สปป.ลาว ขอเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาเดินรถ และให้ บขส. จัดทำสัญญาใหม่กับบริษัท ขนส่งโดยสารจิดปะสงยอดนิยม แทน

ดังนั้น บขส. จึงได้จัดทำสัญญาใหม่และลงนามสัญญาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมกันในวันนี้