กนอ.เอพีซีบีหยุดกิจการจนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ

กนอ.เอพีซีบีหยุดกิจการจนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ

กนอ.เอพีซีบีหยุดกิจการจนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ. รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เพลิงไหม้ เอพีซีบี อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสั่งหยุดกิจการจนกว่าปรับปรุงแก้ไจ ตรวจสอบแล้วเสร็จ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท เอพีซีบี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (APCB) ผู้ประกอบกิจการผลิตแผ่นพิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 ของรถ Mobile Unit ณ บริเวณวัดคลองพุทราซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 2.6 กิโลเมตร เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อชุมชนใกล้เคียง ได้ค่าคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปยังอยู่ในค่ามาตรฐานการเฝ้าระวัง โดยรถ Mobile Unit จะติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ตลอด 24 ช.ม. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 วันต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบ

อย่างไรก็ตาม กนอ. ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีคำสั่งให้ บริษัท เอพีซีบี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 จนกว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ตรวจสอบ ซ่อมแซม ความเสียหาย ของเครื่องจักร โครงสร้างอาคารโรงงาน และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยในการประกอบกิจการ