พล.อ.ฉัตรชัย ย้ำส่งออกไทยปีนี้โตได้ 4%

พล.อ.ฉัตรชัย ย้ำส่งออกไทยปีนี้โตได้ 4%

พล.อ.ฉัตรชัย ย้ำส่งออกไทยปีนี้โตได้ 4%
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำส่งออกไทยปีนี้โต 4% ปรับยุทธศาสตร์ขยายตลาดเชิงรุก เน้นการค้าชายแดน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการดำเนินงานของ
กระทรวงพาณิชย์ ว่า ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การส่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเป้าหมายการส่งออก
ของประเทศในปีนี้ที่ร้อยละ 4 โดยจะเน้นการเจาะตลาดใหม่เชิงรุกหาสินค้าใหม่และใช้วัตถุดิบจากบางประเทศเป็น
ฐานการผลิตของสินค้าไทย อาทิ ในแอฟริกา และเอเชียใต้ รวมทั้งสนับสนุนการค้าชายแดน แม้หลายหน่วยงานจะ
ประเมินว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 4 ก็ตาม อาทิ IMF ประเมินการส่งออกของไทยอยู่ที่
ร้อยละ 3.2 ภาคเอกชนไทยประเมินการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 2.5 และ WTO ประเมินการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 3.3 
โดยในวันพรุ่งนี้ตนจะเดินทางไปฮ่องกงเพื่อเจรจาซื้อขายข้าวจากนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีกำหนดที่จะเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียและรัสเซียในโอกาสต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook