ประชาแนะสัมปทานปิโตรเลียมควรแยกผลิตสำรวจ

ประชาแนะสัมปทานปิโตรเลียมควรแยกผลิตสำรวจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชา สปช. เผย สัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 เห็นควรแยกการผลิตและสำรวจออกจากกัน แนะรัฐสำรวจก่อนแล้วเร่งแบ่งผลประโยชน์

นายประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวในการประชุม สปช. เพื่อพิจารณาการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 โดยเห็นว่า ควรแยกการผลิตกับการสำรวจออกจากกัน โดยให้รัฐเร่งสำรวจก่อนและต้องเร่งแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบปิโตรเลียมของไทยให้เป็นระบบเดียวกัน พร้อมบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสมบัติของประเทศไทย อีกทั้ง ควรแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมฉบับใหม่ เพื่อกำหนดให้สิทธิ์อื่นๆ นอกจากแบ่งปันผลผลิตได้ด้วย รวมทั้งการเก็บรักษาปิโตรเลียมแบบใหม่ และตั้งบริษัทย่อยและเอกชนเพื่ออยู่สัญญาร่วมดำเนินการ และการเปิดข้อมูลสัญญาต้องเปิดทุกฉบับทั้งรายได้ของรัฐ การเปลี่ยนแปลงสัมปทาน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้รัฐสำรวจและวางนโยบายอย่างถูกต้อง ที่สำคัญต้องให้ประชาชนรับประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องเก็บภาษีปิโตรเลียมที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อเอกชนทุกราย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!