สมอ.เตรียมชงรมว.อุตตั้งศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อ

สมอ.เตรียมชงรมว.อุตตั้งศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เตรียมชง จักรมณฑ์ เสนอแผนตั้งศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อ คุณภาพยาง ให้ ครม. อนุมัติ เงินลงทุน 400 ล้านบาท ยกระดับศูนย์กลางผลิตยางในอาเซียน

นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. เตรียมเสนอแผนงานการจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อรถยนต์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการขนส่ง ตามมาตรฐานของ United Nation Economic Commission for Europe (UNECE) เสนอต่อ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการะทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการเห็นชอบให้ก่อสร้างต่อไปภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์นี้ โดยแผนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพาราในประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยางล้อรถยนต์ของไทย โดยตั้งเป้าของบประมาณในการก่อสร้างสนาม และงบประมาณในการทดสอบคุณภาพยาง รวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท และจะขอใช้พื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ 75 ไร่ ใกล้กับโครงการท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด

ซึ่งหากการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตยางลดลงเหลือ 35 ล้านบาทต่อปี จากเดิม 50 ล้านบาทต่อปี ขณะเดียวกันจะกลายเป็นความคุ้มค่าในระยะยาว หากไทยต้องการตั้งตนเองเป็นศูนย์กลางการผลิตยางในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากปกติไทยมีมูลค่าการส่งออกยางสูงถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี