พณ.ตรวจเข้มเครื่องชั่งตลาดสดทั่วประเทศ

พณ.ตรวจเข้มเครื่องชั่งตลาดสดทั่วประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน ตรวจเข้มเครื่องชั่งในตลาดสดทั่วประเทศ เพิ่มความเชื่อมั่นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตามตลาดสด ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและสร้างความเป็นธรรมทางการค้า ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องชั่งทำการซื้อขายสินค้าให้แก่ประชาชน โดยให้บริการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง ในตลาดสดทั่วประเทศ และหากมีการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หากตรวจพบว่ามีเจตนาใช้เพื่อเอาเปรียบทางการค้า จะมีความผิดตาม กม. ชั่งตวงวัด