ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนมกราคมอยู่ที่ 88.27

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนมกราคมอยู่ที่ 88.27
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมกราคม อยู่ที่ 88.27 มีแนวโน้มทรงตัว ค่อนข้างซบเซา โดยปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 35.06

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ในเดือนมกราคม 2558 มีค่าดัชนีเท่ากับ 88.27 ปรับตัวลดลงร้อยละ 35.06 จากเดือนที่ผ่านมา ที่ดัชนีเท่ากับ 119.22 ดัชนีมีแนวโน้มทรงตัว ค่อนข้างซบเซา ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน ได้แก่ สถานการณ์ต่างประเทศเป็นปัจจัยหลัก รองลงมาเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่นักลงทุนมองว่ายังมีที่ผลต่อตลาด คือ ราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงมาก นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากธนาคารกลางยุโรป การเพิ่มเม็ดเงินข้าสู่ระบบของญี่ปุ่น ภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนสภาพคล่องในประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่