กระปุกออมสินทองคำ...

กระปุกออมสินทองคำ...
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

วันเด็ก..กับ..กระปุกออมสิน  เป็นของคู่กันมานานในสังคมไทย  

เชื่อว่าผู้ใหญ่ในวันนี้คงคุ้นเคยกันดีกับภาพของกระปุกออกสิน ...และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่คู่กันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ที่กิจกรรมวันเด็ก ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการออมของรัฐบาลจะจัดกิจกรรมและแจกกระปุกออมสินให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกนิสัยการออมตั้งแต่เยาว์วัย

กระปุกออมสิน  ของธนาคารออมสิน มีมานานโดยจัดทำขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2514 โดยชื่อว่า “กระปุกออมสินที่ระลึกรัชดาภิเษก” โดยธนาคารจัดทำขึ้น ตรงกับปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบรอบ ๒๕ ปี วันที่ ๙ มิถุนายนพุทธศักราช ๒๕๑๔ โดยมีการจัดงานพระราช พิธีรัชดาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองการครอง สิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี

แต่ที่สำคัญคือ การจัดทำกระปุกออมสินทองคำ  ซึ่งจัดทำในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ธนาคารออมสิน ได้จัดทำกระปุกออมสินทองคำฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบหมายให้ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง เป็นผู้ดำเนินการ

กระปุกออมสินทองคำเฉลิมพระเกียรติ ทำด้วย ทองคำบริสุทธิ์ 96.5%  น้ำหนักรวม 60.9 บาท (923.24 กรัม) ประดับเพชร 37เม็ด มีกระบวนการผลิตด้วยมืออย่างประณีตทุกขั้นตอน โดยช่างทองได้แยกทำเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฝา ส่วนตัวกระปุก และส่วนฐานโดยคำนวณสัดส่วนกระปุกอย่างสมดุลเพื่อควบคุม น้ำหนักทองให้ตรงกับความหมาย 60  ปีแห่งการครองราชย์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ได้ชมภาพกระปุกออมสินทองคำวันนี้แล้ว ซึ่งเป็นวันเด็ก เวียนมาอีกครั้ง  เราควรส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจการออม สร้างนิสัยการออมเพื่อจะได้สร้างโอกาสทองกับอนาคตข้างหน้าสืบไป .............

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก พิพิธภัณฑ์ออมสิน ธนาคารออมสิน

 http://www.gsb.or.th/museum/about/gold-savings.php

 

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ กระปุกออมสินทองคำ...

กระปุกออกสินทองคำ---
ขั้นตอนการทำกระปุกออมสินทองคำ---
กระปุกออมสินรุ่น1---
กระปุกออมสินทองคำ---