พณ.ขอผู้ประกอบการติดป้ายราคาสินค้า

พณ.ขอผู้ประกอบการติดป้ายราคาสินค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการติดป้ายราคาสินค้า ไม่ขายเกินจริง ชี้ สายตรวจลงพื้นที่จับปรับทุกวัน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผ่านรายการ ไอ.เอ็น.เอ็น. โฟกัสเศรษฐกิจ ว่า การตรวจตราการจำหน่ายและราคาสินค้า สายตรวจจากรมการค้าภายในมีการลงพื้นที่จับและปรับทุกวัน ซึ่งหากพบว่ามีการจำหน่ายในอัตราที่สูงเกินจริง สายตรวจมีอำนาจขอตรวจสอบต้นทุนหรือบัญชีต้นทุนทันที หากมีประชาชนร้องเรียน ขณะที่หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการไม่ติดป้ายราคาสินค้า จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้นทางกรมการค้าภายในจึงต้องขอความร่วมมือในการติดป้ายราคาหรือไม่จำหน่ายราคาสินค้าเกินจริง เพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบผู้ประกอบการ