กรมธนารักษ์ ลงนามกรมที่ดินดูข้อมูลประเมินราคา

กรมธนารักษ์ ลงนามกรมที่ดินดูข้อมูลประเมินราคา

กรมธนารักษ์ ลงนามกรมที่ดินดูข้อมูลประเมินราคา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมธนารักษ์ ลงนาม กรมที่ดิน แลกเปลี่ยนข้อมูลเร่งประเมินราคาที่ดินรองรับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายสมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อขอใช้ข้อมูลที่ดินสำหรับจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2558 โดย กรมธนารักษ์ จะขอใช้ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลอาคารชุด รวมทั้งข้อมูลราคาซื้อขาย เพื่อวิเคราะห์กำหนดราคาประเมินก่อนจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ส่งให้กรมที่ดิน ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และยังเป็นการรองรับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานสำรวจและประเมินราคาที่ดินมีความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมทั้งภาครัฐและประชาชนที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ

ทั้งนี้ ล่าสุด กรมธนารักษ์ สามารถประเมินราคาที่ดินได้เพียง 8 ล้านแปลง ใน 25 จังหวัด จากทั้งหมดที่ต้องประเมินราคาที่ดินใหม่ 33 ล้านแปลง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook