คลังเร่งสนับสนุนบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่

คลังเร่งสนับสนุนบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คลังเร่งสนับสนุนบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวในงานสัมมนามองเศรษฐกิจญี่ปุ่นผ่านตลาดรอง "outlook beyond : mortgage banks in japan forum 2015" ว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น จึงมอบหมายให้บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. พัฒนาการค้ำประกันสินเชื่อบ้าน หรือ mortgage insurance และ reverse mortgage เพื่อสนับสนุนให้ผู้เกษียณอายุมีรายได้ต่อเดือนอย่างมั่นคง สำหรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ โดยใช้ที่อยู่อาศัยมาขอสินเชื่อ ซึ่ง บตท. จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ด้าน นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. กล่าวว่า ได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมาย บตท. ให้กระทรวงการคลังพิจารณา เมื่อ 1-2 ปีก่อน เพื่อให้ บตท. สามารถค้ำประกันสินเชื่อบ้านให้ประชาชนสามารถกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถานบันการเงินได้สะดวกขึ้น ในลักษณะเดียวกับ บสย. ที่ค้ำประกันสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอี ขณะเดียวกัน บตท. ยังได้เสนอการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับผู้สูงอายุ โดยนำที่อยู่อาศัยมาจำนอง และ บตท. จะประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมกับพิจารณาการให้สินเชื่อเป็นรายเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ในการใช้จ่ายทุกเดือน ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณดีขึ้น