พณ.ประกาศผลการจัดสรรโควตานำเข้าเหล็ก

พณ.ประกาศผลการจัดสรรโควตานำเข้าเหล็ก

พณ.ประกาศผลการจัดสรรโควตานำเข้าเหล็ก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลการจัดสรรโควตานำเข้าเหล็กและเหล็กกล้า ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามความตกลง JTEPA ปี 58 แล้ว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการนำเข้าสินค้าหมวดเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลง JTEPA ได้มีมติกำหนดปริมาณโควตานำเข้าปี 2558 ตามข้อเสนอของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยแล้ว 

โดยการนำเข้าเหล็ก 3 กลุ่มจากประเทศญี่ปุ่น คือ กลุ่มเหล็กแผ่นรีดร้อน กัดกรด เคลือบน้ำมัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปริมาณโควตารวม 210,000 ตัน กลุ่มเหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับนำไปรีดเย็นต่อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปริมาณโควตารวม 150,000 ตัน และ สุดท้ายกลุ่มเหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับรีดเย็น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบ

ยานยนต์ ปริมาณโควตารวม 170,000 ตัน ซึ่งกรมฯ ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์แล้ว ผู้ประกอบการที่จะขอรับการจัดสรรโควตาให้มายื่นคำขอต่อกรมการค้าต่างประเทศได้ภายในวันที่ 31 มกราคม หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook