สรท. แถลงส่งออกปี 57 - คาดการณ์ปี 58

สรท. แถลงส่งออกปี 57 - คาดการณ์ปี 58
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สรท. เตรียมแถลงการส่งออกปี 57 และคาดการณ์ปี 58 ที่โรงแรม ดิ เอทัส ลุมพินี

ในวันนี้ทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เตรียมแถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกปี 2557 และคาดการสถานการณ์ส่งออกปี 2558 ที่โรงแรม ดิ เอทัส ลุมพินี โดย นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล