กกร.ถกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี58พรุ่งนี้

กกร.ถกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี58พรุ่งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชุม กกร. พรุ่งนี้ถกภาพรวม ศก. ปี 57 แนวโน้มปี 58 แนะรัฐออกมาตรการสนับสนุนราคาสินค้าเกษตร

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) วันพรุ่งนี้ (6 ม.ค.) จะมีการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจภาพรวมปี 2557 และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2558 ที่คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะเติบโตได้ระดับประมาณ 3.5-4% ภายใต้เงื่อนไขมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศที่จะต้องดำเนินการหลายๆ ส่วน 2. การผลักดันราคาสินค้าภาคการเกษตรโดยรัฐควรจะจัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกด้วยการลดพื้นที่พืชเกษตรที่มีแนวโน้มราคาตกต่ำ และเพิ่มพื้นที่สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นแทน 3. การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศให้เป็นรูปธรรมเพื่อกระจายเม็ดเงิน 3-4 แสนล้านบาทสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม มาตรการรัฐจะมีส่วนสำคัญในการดูแลเศรษฐกิจภาพรวม เพราะ GDP ต้องพึ่งพิงทั้งส่งออก การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริโภคในประเทศ ซึ่งส่งออกเองยอมรับว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงมาก โดยส่วนตัวมองว่าปี 2558 ส่งออกคงโตได้ 2.5-3%