ชาวนาบอกปลูกข้าวอินทรีย์ยากรัฐต้องส่งเสริมจริงจัง

ชาวนาบอกปลูกข้าวอินทรีย์ยากรัฐต้องส่งเสริมจริงจัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย ระบุ ปลูกข้าวอินทรีย์ ทำยาก ใช้เวลานาน รัฐต้องส่งเสริมจริงจัง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยว่า แนวคิดในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวของนายกรัฐมนตรีนั้นชาวนาสามารถทำได้ แต่ในสภาพแปลงนาที่เคยใช้สารเคมีมาตลอด การจะเป็นข้าวอินทรีย์ได้ 100% ต้องใช้เวลาในการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี 2-3 ฤดูกาล เพื่อให้สารเคมีที่ตกค้างค่อย ๆ หมดไป แล้วแต่สภาพการใช้สารเคมีของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะที่นาในเขตชลประทาน การปลูกข้าวอินทรีย์ 100% ทำได้ยากเนื่องจากน้ำที่ใช้ปลูกข้าวใหลผ่านหลายพื้นที่ เป็นการสะสมสารเคมีมาตลอดทาง

แต่หากจะให้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งในปัจจุบันมีชาวนาส่วนหนึ่งทำอยู่แล้วประมาณ ร้อยละ 5-10 ของพื้นที่นาทั้งหมด รัฐจะต้องส่งเสริมอย่างจริงจังคือกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวและชาวนาอย่างต่อเนื่อง