แรงงานเผยปี57สถานประกอบการจ่ายโบนัสลดลง

แรงงานเผยปี57สถานประกอบการจ่ายโบนัสลดลง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เผย ปี 57 สถานประกอบการจ่ายโบนัสลดลง แนะลูกจ้างอย่าประท้วง ห่วงถูกนายจ้างเลิกจ้างงานตามกฎหมาย

นายสุวิทย์ สุมาลา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์

ด้านแรงงานสัมพันธ์ในช่วงปลายปี 2557 มีหลายสถานประกอบการมีการจ่ายโบนัสลดลง โดยในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 - 25 ธ.ค. 57 นั้น พบสถานประกอบการมีสถานการณ์ คือ 

1. มีข้อเรียกร้องในสถานประกอบการเกิดขึ้น 168 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 101,711 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 66 แห่ง คือ มีข้อเรียกร้องถึง 234 แห่ง 

2. มีข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบการจำนวน 50 แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 32,660 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 15 แห่ง ที่มีข้อพิพาท 65 แห่ง 

3. มีข้อขัดแย้ง 31 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 21,249 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 11 แห่ง ที่มีข้อขัดแย้ง 42 แห่ง 

4. มีการผละงาน 7 แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 2,710 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 4 แห่งที่มีการผละงานจำนวน 3 แห่ง ไม่มีการนัดหยุดงานและปิดงาน รวมแล้วมีการจดทะเบียนข้อตกลงและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจำนวน 161 ฉบับ รวมสิทธิประโยชน์จำนวนกว่า 8,655 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาลูกจ้างส่วนมากจะใช้วิธีในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปี หรือเงินโบนัสจากนายจ้าง ทำให้นายจ้างมองว่า ลูกจ้างใช้กฎหมู่ ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ต้องคอยแนะนำลูกจ้างว่าอย่ารวมตัวชุมนุม เนื่องจากอาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างได้ตามกฎหมายแรงงาน ฐานจงใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้างและลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!