ไทยแอร์เอเชียแจงบินดอนเมือง-ขอนแก่นดีเลย์

ไทยแอร์เอเชียแจงบินดอนเมือง-ขอนแก่นดีเลย์

ไทยแอร์เอเชียแจงบินดอนเมือง-ขอนแก่นดีเลย์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ไทยแอร์เอเชีย แจง เที่ยวบิน FD3254 ดอนเมือง-ขอนแก่นดีเลย์ เหตุ นักบินพบความผิดปกติเล็กน้อยในห้องเก็บสัมภาระ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ชี้แจงเหตุเที่ยวบิน FD3254 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อเวลา 11.10 น. กำหนดถึงท่าอากาศยานขอนแก่น ในเวลา 11.55 น. โดยระบุว่า เมื่อเครื่องบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง นักบินได้พบความผิดปกติเล็กน้อยในห้องเก็บสัมภาระ และเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ จึงตัดสินใจขอลงจอดอีกครั้งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้วิศวกรอากาศยาน ตรวจสอบโดยละเอียด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิศวกรอากาศยานตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางการบิน เที่ยวบิน FD3254 ดอนเมือง-ขอนแก่น จึงสามารถให้บริการได้อีกครั้ง โดยออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อเวลา 12.12 น. ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น เมื่อเวลา 13.10 น. ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมประมาณ 1 ช.ม. ทั้งนี้ ไม่มีผู้โดยสารขอยกเลิกการเดินทางแต่อย่างใด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook