ทางหลวงทางหลวงชนบท เร่งฟื้นฟูถนน7จว.ใต้

ทางหลวงทางหลวงชนบท เร่งฟื้นฟูถนน7จว.ใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท เร่งฟื้นฟูถนนใน 7 จังหวัดภาคใต้ หลังประสบอุทกภัย ล่าสุด สัญจรได้แล้ว 74 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับความเสียหาย จำนวน 78 สายทาง โดยสามารถสัญจรได้ 74 สายทาง และไม่สามารถสัญจรได้ 4 สายทาง ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักทางหลวงชนบท ที่ดูแลพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้รายงานผลความเสียหายให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และได้กำชับให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ก่อน หลังจากปริมาณน้ำเริ่มลดลงจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบูรณะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการถมดิน การติดตั้งสะพานแบริ่ง หรือการนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนชนบท โทร. 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง